Bemutatkozás

A Színházkedvelők Egyesületének bemutatása

A Zenekedvelők Egyesülete 1994-ben alakult, amely a későbbiekben már Színházkedvelők Egyesülete néven folytatta tevékenységét. Tevékenységében az 1903-ban megalakult, majd az 1950es években megszűnt Zenekedvelők Egyesületének célkitűzéseit vállalta magára, amely a város művelődésében fontos tevékenységet folytatott 1950-ig, valamint folytatja az 1975-től 2000-ig működő KOTA Somogy Megyei Egyesületének feladatait.

Az egyesület célja

 • Az egyetemes egyházi és világi zene igényes megszólaltatása
 • A kodályi hagyományok ápolása
 • A kórusművészet magyarországi népszerűsítése
 • Az egyesület közművelődési feladatokat lát el, ezért célja: a helyi közművelődési tevékenységek hiányt pótló feladatainak megszervezése, fejlesztése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal.

Az egyesület közhasznú tevékenysége

 • a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális és közművelődési tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • euroatlanti integráció erősítése,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésére szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszervezőségek támogatása, a művészeti munka feltételinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, a megőrzésének segítése.
 • Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenységek támogatása.
 • Az Egyesület alapvető céljaihoz kapcsolódó, az alapszabály előző pontjában felsorolt közfeladatok közvetlen, illetve közvetve történő ellátásának teljesítését szolgáló és ezzel a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez hozzájáruló, közhasznú tevékenységei a következők:
  • színház- és előadó-művészeti produkciókat hoz létre,
  • zenei és táncos produkciókat hoz létre,
  • színházi fellépéseket vállal,
  • képviseli a színház és filmművészet ügyét,
  • támogatja a színházi és előadó-művészeti produkciókat,
  • színházi és előadó-művészeti tevékenységet folytató személyeket támogat,
  • oktatást vállal,
  • fotóművészeti produktumokat hoz létre,
  • képviseli a fotóművészet ügyét,
  • támogatja a fotóművészeket,
  • fotóművészeti kiállításokat szervez,
  • felvállalja, hogy az előadóművészek, színházak, fotóművészek, alkotókörök által pályázat útján megszerezhető pénzek, valamint egyéb állami támogatások pályázat útján történő megszerzése érdekében az érintett szervezetek előtt érdekvédelmi szervezetként fellép, a pályázati feltételek alakítása érdekében felszólal, javaslatokat dolgoz ki.

Hagyományos évenként és folyamatosan szervezett programjaink

 • Éneklő Ifjúság városi és megyei rendezvényeinek megszervezése minden évben,
 • Zenei évfordulókról, zeneszerzők munkásságáról zenei vetélkedő ált. iskolásoknak és középiskolásoknak,
 • karnagyi klub működtetése,
 • karvezetői továbbképzések szervezése,
 • Zenei Világnap koncert szervezés,
 • a város népdalt kedvelő éneklőinek, szólistáinak, kórusainak szereplési lehetőség nyújtása,
 • karácsonyi muzsika, karácsonyi hangversenyek,
 • zeneszerzői estek,
 • nemzetközi cserekapcsolatok kialakításának segítése

Két évenként megrendezésre kerülő programjaink

 • Éneklő Pannónia kórustalálkozó felnőtt énekkaroknak, dunántúli régiónak,
 • Kicsinyek Kórusainak Országos találkozója,
 • Pannonia Cantat Nemzetközi Junior Kórusfesztivál,
 • Kicsinyek Népi Gyermekjáték Országos fesztiválja.

Együtt működünk a KOTA Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségével, az Együd Árpád Kulturális Központtal, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájával, a Liszt Ferenc Zeneiskolával, a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvánnyal, és a Kodály Zoltán Központ Általános Iskolával. Évente több közös koncertünk és rendezvényszervezésünk van a közművelődési programokban.

Az egyesület biztosítja a Zenekedvelők Kórusának működését.

14 év felett, korhatár nélkül gyűjti össze az énekelni szerető fiatalokat, felnőtteket. Különösen azoknak a fiataloknak nyújt lehetőséget, kultúrált szórakozást, művelődést, akik olyan iskolában tanulnak, ahol nincs énekoktatás, kórusmunka. Az egyesület tagjai között többen hangszeren játszanak. A kórusmunka lehetőséget biztosít énektanároknak kórusvezetői tapasztalatszerzésre, vezénylési gyakorlatra. A kórus tagjai segítik az egyesület munkáját.

2017 júliusától az Egyesület elnökséget és nevet is változtatott. A Színházkedvelők Egyesülete új elnöke Horváth Lajos, aki egy teljesen új szemléletben kezdte el tevékenységét.

Szlovákiai kapcsolatainak köszönhetően az Egyesület már az év elejétől kezdve komoly szerepet vállalt kint megvalósuló produkciók létrehozásában. Az év folyamán ezen együttműködésből több mint 70 közös előadás született meg, melyekre közel 34.000 néző volt kíváncsi.

A közösen létrehozott előadások széles réteget mozgattak meg, volt köztük mese, Ferda a hangya, vagy klasszikus művek, mint Shakespeare Rómeó és Júliája, de helyet kaptak a repertoárban sanzon estek és vígjátékok is.